Comerţul cu produse farmaceutice este în continuă creştere, fidel este gata să îndeplinească orice nevoie de clienţii săi.

Ca urmare a datelor publicate de Eurostat, în 2016, Uniunea Europeană este un important actor mondial de produse medicamentoase și farmaceutice, cu exporturi totale de 144.200.000.000 și importuri la 75.400.000.000 EUR. Italia rămâne în continuare o piaţă importantă, în 2016 a exportat medicamente pentru o valoare de aproape 7.500.000.000, dar importate pentru 7.800.000.000 EUR. Începând … Letti tutto

Trade in pharmaceuticals is constantly growing, FIDEL is ready to meet every need of its customers.

As a result of data published by Eurostat, in 2016 the European Union is an important worldwide player of medicinal and pharmaceutical products, with total exports of 144.2 billion and imports at EUR 75.4 billion. Italy still remains an important market, in 2016 it exported medicines for a value of almost 7.5 billion but imported … Letti tutto

Gli scambi di prodotti farmaceutici sono in continua crescita, FIDEL è pronto afare soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti.

A seguito dei dati pubblicati da Eurostat, nel 2016 l’Unione Europea è un importante player mondiale di prodotti medicinali e farmaceutici, con l’esportazione totale pari a 144.200 milioni e le importazioni a 75,4 miliardi EUR. L’Italia rimane ancora un mercato importante, nel 2016 ha esportato farmaci per un valore di quasi 7,5 miliardi ma ha … Letti tutto

Tractoare rutiere şi de antrenare

Noi folosim diferite tipuri de tractoare rutiere şi camioane de remorcare remorci şi semitrailers. Tractor + volum mare remorcă (115mcb) unitate 9,60 m frigider-dimensiuni (Lu) 9,60 x (la) 2,48 x (h) 2,60 unitate 5,50 m frigider-dimensiuni (Lu) 5,50 x (la) 2,20 x (h) 2,20

Road and Drive Tractors

We use various types of road tractors and trucks to tow trailers and semitrailers. Tractor + large volume trailer (115MCB) drive 9.60 m Fridge-dimensions (LU) 9.60 x (LA) 2.48 x (h) 2.60 drive 5.50 m Fridge-dimensions (LU) 5.50 x (LA) 2.20 x (h) 2.20

Trattori Stradali e Motrici

Utilizziamo vari tipi di trattori stradali e di motrici per il traino di rimorchi e semirimorchi. Motrice + rimorchio gran volume (115mcb) Motrici 9.60m frigo – dimensioni (Lu)9.60 x (La)2.48 x (h)2.60 Motrici 5.50m frigo – dimensioni (Lu)5.50 x (La)2.20 x (h)2.20

Remorci şi semiferate

Toate sheeted semitrailers sunt sus/jos şi de a acoperi/Unhide, deschis de la partea de sus, de la o parte şi din spate, au centurile de sarcină fermă, barele de oprire de încărcare, non-alunecare rogojini şi colţuri din plastic. Multe dintre acestea sunt semi-remorci cu bobină sau găuri extendable pentru a menţine o lăţime utilă de … Letti tutto

Trailers and Semitrailers

All sheeted semitrailers are up/down and cover/unhide, open from the top, from the side and from the rear, have firm load belts, load stop bars, non-slip mats and plastic corners. Many of these are semi-trailers with coil or extendable holes to maintain a payload width of 2.55 m. Over the entire length of the medium. … Letti tutto